Hoàng Quân hân hạnh phục vụ công trình giải trí Phòng Trà Da Vàng tại Tp.HCM

Hạng mục Thi Công Hệ thống Điện – ĐHKK – PCCC

Công trình được hoàn thành sớm dự kiến nhanh chống vận hành phục vụ các chương trình ca nhạc giải trí.