Hoàng Quân vinh dự được tham gia thực hiện gói thầu Thi công hệ thống điều hòa không khí Nhà văn hóa Huyện Ba Tơ, Quãng Ngãi.