Nhà máy sản xuất đồ gỗ WoodMax chủ đâu tư từ Đức với qui mô lớn, được đầu tư hiện đại. Hoàng Quân vinh dự được chọn là nhà thầu thực hiện Thi công hạng mục thông gió và hút bụi cho nhà máy.

Với tính chất và qui mô công trình và độ cao khó thi công, đòi hỏi an toàn cao. Hoàng Quân với năng lực và bằng các biện pháp thi công hợp lý cũng như sử dụng máy móc thiết bị hiện đại đưa vào công trình để đáp ứng tiến độ nhanh nhất, an toàn lao động tuyệt đối, đảm bảo kỹ thuật. Hoàng Quân đã hoàn thành tiến độ trước thời hạn góp một phần giúp nhà máy sớm đi vào sản xuất.