Hoàng Quân vinh dự thực hiện gói thầu Thi công Hệ thống thôn gió hút khói cho Khách sạn Tràng An – Phú Quốc.