Hoàng Quân thi công cải tạo và làm mới Hệ thống điều hòa không khí & thông gió nhà hàng cho khách sạn Hoàng Hải Long – số 68 Phạm Hồng Thái, Q.1. Với yêu cầu gấp rút hoàn thành để sớm hoạt động, Hoàng Quân đã tập trung và hoàn thành sớm tiến độ bàn giao chủ đầu tư.