Hoàng Quân  thi công hạng mục ống gió ĐHKK & thông gió cho nhà máy sản xuất Chíp điện tử tập đoàn Intel tại Khu CNC Q.9
Là một trong những dự án khó thi công bởi những yêu cầu khắt khe, tính kỹ luật cao, đảm bảo yêu cầu an toàn tuyệt đối, tuân thủ nghiêm ngặt những qui định của nhà máy. Nên việc lựa chọn nhà thầu uy tín là điều rất quan trọng, Hoàng Quân vinh dự là đơn vị được lựa chọn để thực hiện dự án. Với năng lực của mình Hoàng Quân đã tổ chức triễn khai công việc trôi chảy và hoàn thành xuất sắc hạng mục của dự án.