Hoàng Quân Thi công hệ thống Thông gió hút khói cho nhà hàng 3 Con Cừu tại Tp.HCM.