Hoàng Quân tham gia thực hiện Thi công hệ thống Điều hòa không khí một số biệt thư tại Lucata – Khang Điền Quận 9.