Trong giai đoạn cải tạo mở rộng của Bệnh Viện Hoàn Mỹ TPHCM, Hoàng Quân hân hạnh được tham gia hạng mục Cải tạo thi công hệ thống thông gió, là một trong các hạng mục của dự án, chúng tôi vinh dự được góp phần nâng cao tiện ích phục vụ cho chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.